{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
500 TL ve üzeri alışverişe kargo bedava!

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Detay Kahve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan şirketimiz detay Kahve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Detay Kahve”) kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

a. Veri Sorumlusunun Kimliği:

KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

Detay Kahve, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK’nun kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 433192 sicil numarası ile kayıtlı, 0063022872100012 Mersis Numaralı, şirket merkezi Osmangazi Mah., 2685 Sok., No:6, Esenyurt, İstanbul adresinde bulunan Detay Kahve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

b.  İşlenen Kişisel Veriler:

Bizimle Paylaştığınız Bilgiler: Detay Gıda olarak bizimle paylaştığınız tüm bilgileri toplamakta ve saklamaktayız. Aşağıdaki işlemleri yaptığınızda bizimle bilgi paylaşırsınız:

Ürün veya hizmetleri için mağazalarımızda arama yaptığınızda,

Sepetinize ürün eklediğinizde veya sepetinizden ürün çıkardığınızda, Detay Gıda Hizmetleri aracılığıyla sipariş verdiğinizde ya da Detay Gıda Hizmetlerini kullandığınızda

Hesabınızda (ve bizimle alışveriş yaparken birden fazla e-posta adresi veya cep telefonu numarası kullandıysanız, birden fazla hesabınız olabilir) veya Profilinizde bilgi sunduğunuzda,

Telefon, e-posta veya başka yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde,

Bir anketi, destek talebini veya iletişim formunu doldurduğunuzda.

Bu işlemlerinizin bir sonucu olarak bize şu gibi bilgiler veriyor olabilirsiniz: ad ve soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, ödeme bilgileriniz; yaşınız, konum bilginiz; IP adresiniz; bize gönderdiğiniz değerlendirmelerin ve e-postaların içeriği; Profilinizdeki kişisel bilgiler ve fotoğrafınız; kurumsal ve finansal bilgiler; kredi geçmişi bilgileri; KDV numaraları.

Otomatik Bilgiler:

Detay Kahve aracılığıyla tarafınıza sunulan hizmetlerle ve içerikle etkileşim kurmanız dahil olmak üzere bazı bilgilerinizi otomatik olarak toplamakta ve saklamaktayız. Topladığımız ve analiz ettiğimiz bilgilere ilişkin örnekler şunlardır:

Oturum açma e-posta adresi ve şifresi,

Cihazınızın veya bilgisayarınızın konumu,

Versiyon ve saat dilimi ayarları,

Müşteri hizmetleri numarasını aramak için kullanılan telefon numaraları.

c. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Detay Kahve’nin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması amacıyla,

bu site üzerinden Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapılması, siparişlerinizi almak ve yönetmek, ürün teslim etmek ve hizmetleri sunmak ve siparişler, ürünler, hizmetler ve rızanın gerekli olduğu hallerde açık rızanızı alarak promosyon teklifleriyle ilgili sizinle iletişim kurmak amacıyla,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amacıyla,

Bu sitede yer alan farklı kanallar aracılığıyla (telefon, e-posta, WhatsApp) sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.detaygida.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Detay Kahve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.

d. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel bilgileriniz Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.detaygida.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Detay Kahve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Türkiye Dışı Aktarımlar:

Kişisel bilgilerinizi tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla iletişim kanallarının (e-posta ve WhatsApp) kullanılması aracılığıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9/1 maddesi uyarınca vermiş olduğunuz izine dayalı olarak yurt dışına aktarılabilecektir.

e. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz şirketimiz Detay Kahve tarafından, 

Sözleşmenin ifası: ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, satış mağazalarımızda doldurduğunuz formlar ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır.

Açık rızanız: Verilerinizi işlemek için sizinle özel olarak iletişime geçerek veya rıza yönetim paneli üzerinden rızanızı almamız halinde kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Kişisel verilerinizin belirli bir amaç için işlenmesine rıza. Verirseniz, bu rızayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rızanızı geri aldığınızda, verilerinizin bu amaç için işlenmesi durdurulacaktır.

f. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.detaygida.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Detay Kahve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Detay Kahve, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

SEÇME OLANAKLARI

Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

ÇEREZLER (COOKIES)

Alışveriş deneyiminizi geliştirmek, hizmetlerimizi sunmak, müşterilerin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlayarak iyileştirmeler yapabilmek ve tanıtımları gösterebilmek için çerezler ve benzeri araçları kullanmaktayız. Çerezler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Çerezler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Çerezler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir.

Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Çerezler ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında (Çerez politikasına aktaran link) sayfamız üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. (Çerez Yönetim Paneline yönlendiren link) sayfamızı ziyaret ederek çerezleri yönetebilirsiniz. 

GÜVENLİK

Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

BİLGİ EDİNME HAKKI

KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde ekli başvuru formunu doldurarak, şirketimize göndermenizi rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.

Kişisel verilerin korunması kanunu başvuru formu için tıklayınız. Başvuru formunu info@detaygida.com.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri politikası için tıklayınız.